Aktualne oferty pracy w ESA

ESA Logistika jest jedną z czołowych firm logistycznych reprezentowaną w czterech krajach Europy Środkowej (Czechy, Słowacja, Polska i Węgry). Obecnie ESA zatrudnia ponad 1000 osób. Na przełomie lat 2007 i 2008 strategicznym partnerem ESA Logistika został Hitachi Transport System Ltd. (HTS).

Oddział ESA Polska powstał pod koniec 2009 roku w Gliwicach i w ciągu ostatnich lat, dzięki pracującym z nami wysokiej klasy specjalistom, zdobył uznanie wśród Klientów, świadcząc zwłaszcza usługi spedycyjne oraz magazynowe typu in-house.  Jeśli chcesz z nami pracować, zapraszamy!  
ESA współtworzą ludzie, którzy są lub mają ambicję by być:
E – ekspertami w swojej dziedzinie  S – samodzielne  A – ambitne    Zapraszamy do składania aplikacji na adres: fron.ewelina@esa-logistics.eu   Aktualnie, w związku z rozwojem, poszukujemy pracowników na stanowiska:

 

Dyrektor Administracyjno-Finansowy

Miejsce pracy: Gliwice

Jako osoba na jednych z najwyższych stanowisk w organizacji będziesz miał/miała bezpośredni wpływ na kształtowanie jej kierunków rozwoju, głównie poprzez takie działania jak:

 • koordynacja i nadzorowanie księgowości, sprawozdawczości finansowej, windykacji i zgodności procedur finansowych z przepisami prawnymi i podatkowymi, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych dla spółki, przygotowanie sprawozdania finansowego i obsługa audytu
 • zarządzanie płynnością finansową oraz analizowanie przepływów pieniężnych; planowanie, opracowanie i nadzór nad realizacją krótko i długoterminowych planów finansowych w firmie
 • optymalizację dochodowości i efektywności funkcjonowania spółki w tym identyfikacja ryzyka i nieprawidłowości w rozliczeniach
 • działania kontrolingowe
 • współtworzenie oraz współkontrolę realizacji budżetu i planów finansowych, analiza odchyleń
 • współudział w opiniowaniu strategii dalszego rozwoju spółki
 • inicjowanie oraz wdrażanie projektów zwiększających efektywność spółki i ograniczających koszty, wprowadzanie automatyzacji procesów i współpraca z firmami zewnętrznymi
 • zapewnianie zgodności procedur spółki z polityką Grupy oraz przepisami prawa
 • analizę oraz opiniowanie kontraktów, umów oraz innych dokumentów wpływających na efektywność ekonomiczno- finansową spółki; ocena ryzyka finansowego
 • współpraca oraz negocjowanie umów i warunków współpracy z instytucjami zewnętrznymi (banki, dealerzy walutowi, leasing, firmy ubezpieczeniowe)
 • zarządzanie podległym działem finansowo-administracyjnym
 • raportowanie do Dyrektora Zarządzającego ESA Polska i Dyrektora Finansowego ESA Czechy, wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego

Na tym stanowisku będą potrzebne przede wszystkim ambicje, predyspozycje leaderskie i eksperckie ale również spełnienie wymagań takich jak:

 • min. 2 letnie doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku lub min.3 letnie na stanowisku managerskim niższego szczebla oraz chęć rozwoju; doświadczenie w pracy w rozproszonej strukturze będzie atutem podobnie jak doświadczenie w branży
 • doświadczenie w zarządzaniu kilkunastoosobowym zespołem oraz umiejętność komunikacji i egzekwowania wyników pracy
 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • praktyczna wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej, budżetowania i kontroli kosztów, analizowania danych finansowych, wdrażania planów i strategii finansowych
 • prawo jazdy kat. B i dyspozycyjność do wyjazdów służbowych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiający profesjonalny kontakt biznesowy i branżowy (silne B2/C1)
 • dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu
 • bardzo dobrze rozwinięte umiejętności analitycznego, planistycznego i strategicznego myślenia, inicjatywna, zaangażowanie i efektywne działanie pod presją czasu i wyniku

W zamian za Twoje codzienne starania chcemy ci zaoferować:

 • umowę o pracę (wstępnie na okres próbny) w pełny wymiarze czasu pracy
 • samodzielne stanowisko pracy oraz wsparcie narzędziowe (komputer, telefon, samochód również do celów prywatnych)
 • zadaniowe podejście do pracy- gospodarowanie własnym czasem
 • wynagrodzenie (podstawa + system premiowy) i treść pracy odpowiadające twoim kwalifikacjom
 • radość pracy w zaangażowanym, przyjaznym zespole, współtworzenia firmy (otwarta komunikacja, programy racjonalizatorskie)
 • pracę w firmie, której dynamika rozwoju niesie ze sobą ciągle nowe możliwości

 

 

Business Development Manager - Freight Forwarding

Miejsce pracy: Gliwice - Centrum

W Twoim zakresie obowiązków znajdzie się:

 • rozwijanie kontaktów handlowych i budowanie długotrwałych relacji z potencjalnymi partnerami biznesowymi
 • budowanie portfolio Klientów dzięki własnej aktywności sprzedażowej
 • organizacja i prowadzenie spotkań z Klientami w celu nawiązania współpracy
 • wsparcie w sporządzaniu ofert przetargowych i wycen transportu lotniczego i morskiego
 • realizacja założonych planów sprzedażowych w zakresie usług transportu lotniczego i morskiego
 • Stałe monitorowanie i analizowanie rynku usług transportowych
 • efektywna współpraca z działami operacyjnymi w celu zapewnienia należytej obsługi dla Klientów

Na tym stanowisku będą potrzebne przede wszystkim chęci, ale również spełnienie wymagań takich jak:

 • min. 3 letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku związanym z pozyskiwaniem Klientów w branży TSL, w szczególności usług transportu lotniczego i morskiego
 • wykształcenie wyższe o kierunki: logistyka, transport, spedycja lub pokrewne
 • praktyczna wiedza z zakresu nawiązywania i utrzymywania relacji zawodowych, zawierania umów handlowych i obsługi KAM
 • wiedza z zakresu organizacji usług transportu morskiego i lotniczego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym profesjonalny kontakt biznesowy

Nasza oferta to:

 • umowę o pracę (wstępnie na okres próbny) w pełnym wymiarze czasu pracy
 • samodzielne stanowisko pracy oraz wsparcie narzędziowe (komputer, telefon, samochód – również do użytku prywatnego)
 • zadaniowe podejście do pracy - gospodarowanie własnym czasem
 • pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie, co daje możliwość awansu wewnątrz struktur
 • wynagrodzenie (podstawa + system premiowy) i treść pracy odpowiadające Twoim kwalifikacjom i możliwość sięgnięcia po więcej, jeśli masz takie aspiracje
 • radość pracy w zaangażowanym, przyjaznym zespole, współtworzenia firmy (otwarta komunikacja, programy racjonalizatorskie)
 • pracę w firmie, której dynamika rozwoju niesie ze sobą ciągle nowe możliwości

 

 Księgowa

Miejsce pracy: Gliwice - Centrum

W Twoim zakresie obowiązków znajdzie się:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych dla spółki
 • wsparcie w przygotowaniu sprawozdania finansowego i obsługi audytu
 • identyfikacja ryzyka i nieprawidłowości w rozliczeniach
 • wsparcie w zamykaniu miesiąca zgodnie z wewnętrznymi procedurami
 • przygotowanie rozliczeń podatkowych VAT 7, VAT UE, CIT
 • przygotowanie raportów GUS i innych raportów dla instytucji zewnętrznych
 • kontrolowanie akceptacji faktur i ich dokumentacja
 • rozliczenie wyjazdów służbowych i innych wydatków pracowniczych
 • wprowadzenie automatyzacji procesów i współpraca z firmami zewnętrznymi
 • współpraca z innymi Działami
 • raportowanie
 • wprowadzanie i monitorowanie wewnętrznych procesów w świetle obowiązujących przepisów prawa
 • realizacja powierzonych obowiązków zgodnie z regulacjami prawnymi oraz wewnętrznymi procedurami

Nasze oczekiwania względem Ciebie to:

 • min. 3 letnie doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku w firmie z kapitałem zagranicznym o rozproszonej strukturze organizacyjnej
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (księgowość, finanse, rachunkowość)
 • znajomość zagadnień z zakresu przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel w stopniu średniozaawansowanym
 • znajomość obsługi systemów klasy ERP, OPTIMA będzie szczególnym atutem
 • dobrze rozwinięte umiejętności analityczne i komunikacyjne
 • średniozaawansowana znajomość języka angielskiego (wskazana ze względu na środowisko organizacji)
 • praca w dynamicznej, rozproszonej strukturze stąd oprócz dokładności, terminowości i zdolności analitycznych konieczna również umiejętność pracy pod presją priorytetów/informacji

Nasza oferta to:

 • bezpieczne i stabilne warunki pełnoetatowej pracy w ramach umowy o pracę w systemie 1 zmianowym, 8-16:00; umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wstępnie na 3 m okres próbny chociaż naszą intencją jest długofalowa współpraca
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji oraz benefity (opieka medyczna, prawna, grupowe ubezpieczenie WARTA oraz dofinansowanie do urlopu i karty sportowej OK SYSTEM w ramach ZFŚS)
 • możliwość wdrażania nowych pomysłów w ramach programu racjonalizatorskiego
 • współtworzenie organizacji i możliwość awansu w raz z jej rozwojem
 • możliwość udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych
 • dobra atmosfera w pracy i komunikacja wewnętrzna oparta na partnerstwie i szacunku,
 • przesympatyczny chociaż wymagający i konkretny przełożony, który potrafi słuchać i rozwijać poprzez coraz ambitniejsze zadania

  

Asystent ds. Księgowości

 Miejsce pracy: Gliwice – Centrum

Zakres obowiązków:

 • księgowanie operacji na kontach
 • przygotowanie raportów GUS i innych raportów dla instytucji zewnętrznych
 • przygotowanie potwierdzenia sald
 • kontrolowanie akceptacji faktur i ich dokumentacja
 • rozliczenie wyjazdów służbowych i innych wydatków pracowniczych
 • wsparcie w zamknięciu miesiąca/roku
 • zarządzanie i ewidencja środków trwałych, nadzór nad przepływem tych środków wewnątrz organizacji
 • kontrola i rozliczanie rozrachunków
 • wsparcie w weryfikacji wybranych kont, inne zadania księgowe
 • współpraca z innymi działami
 • realizacja powierzonych obowiązków zgodnie z regulacjami prawnymi oraz wewnętrznymi procedurami

Z Twojej strony oczekujemy:

 • min. 6 miesięcznego doświadczenie zawodowego jako asystent księgowości
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (księgowość, finanse, rachunkowość) lub w trakcie studiów
 • znajomość minimum podstawowych zasad rachunkowości
 • znajomość pakietu MS Office, a w szczególności Excel w stopniu średniozaawansowanym
 • mile widziana znajomość i obsługa programów Optima
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • dokładność, rzetelność, terminowość przy realizacji zadań, samodzielność i dobra organizacja pracy własnej
 • średniozaawansowanej znajomości języka angielskiego (wskazana ze względu na środowisko organizacji)

Nasza oferta to:

 • bezpieczne i stabilne warunki pełnoetatowej pracy w ramach umowy o pracę w systemie 1 zmianowym, 8-16:00; umowa o pracę w pełny wymiarze czasu pracy wstępnie na 3 miesięczny okres próbny chociaż naszą intencją jest długofalowa współpraca
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji oraz benefity (opieka medyczna, prawna, grupowe ubezpieczenie WARTA oraz dofinansowanie do urlopu i karty sportowej OK SYSTEM w ramach ZFŚS)
 • możliwość wdrażania nowych pomysłów w ramach programu racjonalizatorskiego
 • współtworzenie organizacji i możliwość awansu w raz z jej rozwojem
 • możliwość udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych
 • dobra atmosfera w pracy i komunikację wewnętrzną opartą na partnerstwie i szacunku partnerskiego, przesympatycznego chociaż wymagającego i konkretnego przełożonego, który potrafi słuchać i rozwijać poprzez coraz ambitniejsze zadania

 

 

Drogi Kandydacie, dziękujemy za zainteresowanie naszym ogłoszeniem. Prosimy  o dołączenie następującej klauzuliWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegoa w przypadku Twojego zainteresowania przyszłymi procesami rekrutacyjnymi, prosimy o dodatkowe umieszczenie klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych”. oraz informujemy, że: -  wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tych dokumentach aplikacyjnych, w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym, a w przypadku zainteresowania, również w przyszłych procesach rekrutacyjnych. -  masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, kierując informację o jej wycofaniu na adres e-mail fron.ewelina@esa-logistics.eu Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. -  Administratorem Twoich danych osobowych jest ESA s. r.o. Sp. zo.o. Oddział w Polsce (dalej „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail fron.ewelina@esa-logsitics.eu -  Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesów rekrutacyjnych i są one przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). -  do Twoich danych będą mieć dostęp nasi pracownicy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (np. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki związane z procesem rekrutacji. -  Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub na poczet przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażenia twojej zgody -  Twoje dane nie będą przekazywane do podmiotu i/lub państwa trzeciego -  Przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. -  Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Brak zgody na przetwarzanie danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. -  Zapewniamy, że twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.    


Editorial system WebEditorial - NETservis s.r.o. © 2019

     Mapa strony      RSS service      XML Sitemap