ESA otrzymała certyfikat AEO potwierdzający umiejętności z zakresu zgłoszeń celnych

13.3.2016

ESA otrzymała certyfikat AEO potwierdzający umiejętności z zakresu zgłoszeń celnych Po długim i bardzo wymagającym okresie przygotowań ESA stała się właścicielem certyfikatu AEO. NA wyróżnienie zasługuje tu certyfikat typu AEO-C wydawany przez Urząd Celny w Republice Czeskiej. Dlaczego ESA przeszła tak trudny sposób uzyskania certyfikatu AEO?

1 maja 2016 r. to dzień, w którym wejdzie w życie Nowy Kodeks Celny i dzięki temu wzrośnie znaczenie certyfikatu AEO. Obecnie około 150 firm posiada certyfikat AEO w Republice Czeskiej. Znak certyfikatu oznacza tzw. upoważnionego przedsiębiorcę i jest ogólnym dowodem wiarygodności nie tylko dla czynności związanych z procedurą celną. Jest przyznawana tylko firmom, które są sprawdzone, wiarygodne, znają sprawy celne i są stabilne finansowo.

Wszyscy wnioskodawcy muszą przejść szczegółową kontrolę i długoterminową weryfikację procesów firmy. Nasza ESA również pozytywnie przeszła lokalne "śledztwo" przeprowadzone przez audytorów administracji celnej. Wzięło w nim udział wielu pracowników ESA.

Towary, które są transportowane, importowane lub eksportowane przez właściciela certyfikatu AEO mają pierwszeństwo w wysyłce, są rzadziej sprawdzane i w przypadku, gdy kontrola ma miejsce, są szybkie, co przyczynia się do skrócenia czasu dostawy towarów.

Inne zalety wynikające z posiadania certyfikatu AEO to na przykład:

  • Ulgi w związku z kontrolami celnymi
  • Uproszczenie procedur celnych
  • Deklarowanie towarów online w zatwierdzonych lokalizacjach
  • Status uznawany we wszystkich krajach członkowskich UE, dlatego ESA ma możliwość zadeklarowania nawet poza terytorium Republiki Czeskiej (w krajach UE)
  • Mniejsza częstotliwość kontroli
  • Kiedy kontrola jest konieczna - prawo do kontroli pierwszeństwa
  • Wzmocnienie reputacji ESA w stosunku do partnerów biznesowych

Uzyskując ten certyfikat, ESA demonstruje wysiłki na rzecz poprawy międzynarodowego bezpieczeństwa biznesowego, eliminacji ryzyka wynikającego z importu towarów do UE lub wywozu towarów do krajów trzecich, potwierdza wysoką jakość świadczonych usług i jest liderem rynku z zakresu ceł i usług celnych. Przy obecnej tendencji do komputeryzacji procedur celnych i wzrostu cen dostępności instrumentów gwarancyjnych uzyskanie certyfikatu AEO jest wielkim sukcesem ESA.


Editorial system WebEditorial - NETservis s.r.o. © 2019

     Mapa strony      RSS service      XML Sitemap