"Sercem i głową logistyki są ludzie" - wywiad z ESA CEO Romanem Pekrt

9.11.2017

"Sercem i głową logistyki są ludzie" - wywiad z ESA CEO Romanem Pekrt Zapraszamy na wywiad z ESA CEO Romanem Pekrt (polskie tłumaczenie czeskiego wywiadu).

ESA Logistika świętuje w tym roku 25 lat od momentu powstania. Który sukces firmy najbardziej cenisz w czasie jej istnienia, a co przeciwnie - nie udało się?

ESA istnieje na rynku od ponad 25 lat, ale w 1992 r. zarejestrowano oficjalnie ESA pod tą nazwą. Już wcześniej ESA świadczyła usługi transportowe, ale ważnym momentem w jej rozwoju był rok 1993 kiedy nasze hasło „rosnąć wraz z klientem” znalazło odbicie w rozszerzeniu usług dla Procter & Gamble o pierwszy magazyn. Stamtąd był zaledwie krok do usług VAS i stopniowo do dzisiejszego szerokiego portfolio usług - kompleksowej logistyki.

Trudno jest wyznaczyć jeden sukces naszej firmy jako kluczowy, dlatego jestem zmuszony wymienić kilka wydarzeń z życia ESA. Ważnym krokiem było włączenie ESA do globalnej sieci logistycznej Hitachi Transport System. Zdobyliśmy znaczące połączenie ze światem, najwyższej klasy know-how i stabilność finansową. W ten sposób jesteśmy w stanie zaspokoić globalne wymagania logistyczne naszych klientów. Ważnym krokiem było również uruchomienie usługi dystrybucji i składowania chłodzonego towaru jak również we współpracy z HTS pomyślna realizacja pierwszych usług Project Cargo, gdzie mamy już kilka dużych projektów, takich jak usługi związane z budową bloków energetycznych (Kozienice, Turów i inne).

Cieszy nas również postępujący rozwój skali naszych usług w Polsce i wkład naszych polskich kolegów. W 2016 roku udało nam się również obronić pozycję dostawcy usług dystrybucyjnych dla Tesco w Republice Czeskiej, a ponadto rozszerzyć tą usługę na Słowację. Wszystko co osiągneliśmy, ma wspólny mianownik. Obejmuje on wyraźną orientację na klienta, nacisk na jakość usług i troskę o naszych pracowników.

Co się nie powiodło? Wszystkie nasze potknięcia udało nam się utrzymać wewnątrz, ale czasami sprawy nie układały się zgodnie z planem. Ważną rzeczą było to, że mogliśmy wyciągnąć wnioski z "porażek" i zintegrować je z naszymi procesami, aby uniknąć tych samych błędów.

W lecie otworzyliście dwa nowe magazyny, mianowicie w Ostrawie i Úžicach na północ od Pragi, razem w tym roku już cztery. Czy planujecie dalszy rozwój tej strefy działalności?

Tak, są już kolejne plany, najbliższe to nowe projekty magazynowe w Poznaniu i Radomiu w Polsce. W Czechach przygotowujemy nowy projekt magazynowy w Brnie i w Velké Bíteš.

Oprócz Republiki Czeskiej działacie również na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech. Czy rozważacie rozszerzenie działalności na inne kraje? 

W najbliższej przyszłości skoncentrujemy się na zwiększeniu naszego udziału w rynku w regionach, w których już działamy. Stosujemy koncepcję ONE ESA, tj. dla klienta jesteśmy jedną firmą, a nie regionalną "reprezentacją". W każdym kraju, w którym ESA oferuje swoje usługi, dostępne są wszystkie usługi, w tym także specjalistyczne jak Project Cargo czy dystrybucja towarów chłodniczych.

Na tegorocznym forum LOG-IN brałeś udział w dyskusji panelowej na temat korzyści i zagrożeń inwestycji zagranicznych i budowy centrów dystrybucyjnych w Czechach... w temacie pojawiają się różne opinie. Jaka jest Twoja?

Republika Czeska jest geograficznie zdeterminowana, aby być logistycznym skrzyżowaniem Europy Środkowej. Jeśli mamy stabilne środowisko w Republice Czeskiej, stosunkowo korzystne ekonomicznie i niedrogą siłę roboczą, w tym zagraniczną, mamy powody, dla których centra dystrybucyjne będą dalej powstały w naszym kraju. Obecny boom i budowa powierzchni dla sklepów internetowych znacząco wpłynęły na koszty pracy, które wzrosły o prawie 20% w porównaniu do 2014 r. 

Z punktu widzenia firm logistycznych jasne jest, że przy stałych (trzyletnich i długoterminowych) umowach z klientami wzrost kosztów ma negatywny wpływ na marżę. Z drugiej strony generalnie wzrost płac w całym segmencie transportu i logistyki ostatecznie zmniejsza bezrobocie i pozytywnie wpływa na konsumpcję krajową.

Inwestycje logistyczne są skierowane jednak nie tylko do Republiki Czeskiej. Polska coraz częściej konkuruje o usługi logistyczne, posiadając tańszą siłę roboczą i o 30% niższe koszty za m2 powierzchni magazynowej, co wpłynie na pewno na sytuację w przyszłości w regionie.

Jak myślisz, jak zmieni logistyka w ciągu najbliższych kilku lat? W jakiej pozycji/roli widzisz ESA za pięć lat?

Ilościowy rozwój logistyki jest bezpośrednio związany z rozwojem gospodarki, a tym samym z produkcją. Jest to dobrze znana formuła, w której należy ustalić zachowanie rynku w Republice Czeskiej, w Europie, ale także w perspektywie globalnej na kolejne lata. Jeśli obecny wzrost będzie kontynuowany, możemy założyć, że wzrost wolumenów będzie wymagać logistycznego przetworzenia, w przeciwnym razie będziemy zmuszeni zmniejszyć wolumeny przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności usług, tj. optymalizacji przepustowości i zasobów.

Jakościowy rozwój logistyki wyraźnie prowadzi do jeszcze większej wydajności. Obecny niedobór siły roboczej i zaawansowane otoczenie konkurencyjne są motorem innowacji. Można zaliczyć do nich doskonalenie organizacji, szukanie synergii, stałe badanie procesów przy wsparciu odpowiedniej zaawansowanej technologii i wreszcie zaangażowanie systemów IT.

ESA jest kompleksowym dostawcą usług logistycznych. Celem jest zrealizowanie pełnego portfolio usług dla klienta. To jest nasz długoterminowy cel. ESA chce również dalej doskonalić i rozszerzać swoje systemy dystrybucji produktów zwykłych i chłodzonych. Zapewniać transport i przechowywanie towarów, od producenta do klienta końcowego. Tutaj jest miejsce na szereg rozwiązań synergicznych, których przykładem może być logistyka miejska dla dużych aglomeracji, z naciskiem na trwałość tej usługi. Przykładem może być tutaj Praga, której występuję problem, więc wspólnie szukamy najlepszych sposobów zapewnienia dostaw przy jak najmniejszym obciążeniu dla środowiska. Modelowy może być nowo otwarty system ESA typu cross-dock dla Bratysławy o przepustowości 800 wózków transportowych dziennie, zarówno chłodzonych, jak i zwykłych, skąd następuje dystrybucja.

Zdajemy sobie sprawę, że nasi ludzie są sercem i głową logistyki. Będziemy nadal pracować nad rozwojem naszych pracowników w ESA, aby razem sprostać ich, naszym i rynku potrzebom. Wiemy, że ich znajomość branży, wiedza i bogate doświadczenie mają kluczowe znaczenie dla dostarczania skutecznych rozwiązań i wysokiej jakości usług.

David Čapek

 


Editorial system WebEditorial - NETservis s.r.o. © 2019

     Mapa strony      RSS service      XML Sitemap