Grupa Hitachi

Credo firmy

Głównym credo Hitachi jest nieustannie rozwijać koncepcję założycieli firmy - przestrzegać zasad harmonii i jawności, wspierać innowacyjnego ducha, pielęgnować niezachwianą dumę z przynależności do Hitachi i służyć społeczeństwu poprzez nadzwyczajne i oryginalne technologie oraz produkty.
Jesteśmy głęboko świadomi, że przedsiębiorstwo jest częścią tego, co dzieje się w społeczeństwie, dlatego też Hitachi jako dobry obywatel, stara się tworzyć dobrze prosperującą firmę. W tym celu, prowadzi swe korporacyjne działania w sposób uczciwy i jawny, wspiera harmonię ze środowiskiem naturalnym i mocno się angażuje w działania przyczyniające się do postępu społecznego.

Wizja grupy Hitachi

Będziemy przyczyniać się do rozwiązywania najważniejszych globalnych problemów oraz kontynuować budowanie lepszego i bogatszego społeczeństwa globalnego zgodnie z podstawową zasadą grupy Hitachi związaną z wykorzystywaniem wiedzy i technologii.

Polityka odpowiedzialności społecznej Grupy Hitachi

1.

 Obowiązek odpowiedzialności społecznej

  Grupa Hitachi, łącznie z całym kierownictwem i szeregowymi pracownikami, uważa że ​​zasady odpowiedzialności społecznej stanowią ważny element działalności korporacji, a zatem zgodnie z tą polityką, czuje się współodpowiedzialna za ciągły rozwój społeczeństwa i biznesu.
   
2.

 Korzyści dla społeczeństwa wynikające z naszej działalności

  Grupa Hitachi będzie się przyczyniać do budowania dobrze prosperującego i silnego społeczeństwa oferując bezpieczne i wysokojakościowe produkty i usługi poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o własne najwyższej jakości badania, technologie i rozwój.
   
3.

 Upublicznianie informacji i zaangażowanie zainteresowanych

  Grupa Hitachi będzie wspierać jawność i przejrzystość informacji mając na celu utrzymanie i rozwijanie wzajemnego zaufania między wszystkimi zainteresowanymi stronami i będzie w odniesieniu do nich odpowiedzialnie używać wszystkich dostępnych sposobów komunikacji.
   
4.

 Etyka korporacyjna i prawa człowieka

  Grupa Hitachi będzie prowadzić swoją działalność zgodnie z zasadami uczciwości i jawności, działać ze szczególnym poszanowaniem praw człowieka i wykazywać wysokie poczucie etyki korporacyjnej na światowym rynku, na który składają się różne systemy kulturowe, moralne, etyczne i prawne.
   
5.

 Ochrona środowiska naturalnego

  Grupa Hitachi będzie usiłować zmniejszyć wpływ na środowisko naturalne i wykorzystanie zasobów naturalnych dla zrównoważonego rozwoju firmy, które jest w harmonii ze środowiskiem naturalnym.
   
6.

 Korporacyjna działalność obywatelska

  Grupa Hitachi będzie wspierać działania korzystne społecznie, a jako dobry obywatel będzie przyczyniać się do stworzenia lepszego społeczeństwa.
   
7.

 Środowisko pracy

  Grupa Hitachi będzie dążyć do stworzenia przyjemnego i motywującego środowiska dla wszystkich swoich pracowników oraz do pełnego wsparcia dla tych pracowników, którzy dążą do samorealizacji i rozwoju osobistego poprzez pracę.
   
8.

 Niezawodne partnerstwo biznesowe

  Grupa Hitachi dołoży wszelkich starań w celu wspierania sprawiedliwych i dobrych praktyk biznesowych wśród naszych partnerów handlowych poprzez podnoszenie ogólnej świadomości w zakresie odpowiedzialności społecznej.
   

Co oznacza „Inspire the next“

„Społeczeństwo się zmienia. Hitachi je przekształca"
  

"Idea polega na stworzeniu lepszego społeczeństwa i umożliwienie w nim bogatszego życia poprzez dostarczanie produktów, systemów i usług, przynoszących nowe wartości i potencjał w oparciu o najnowsze praktyki technologiczne przede wszystkim w zakresie wiedzy i technologii informatycznych.

Naszą misją jest poznanie rzeczywistych potrzeb społeczeństwa i klientów, ustalenie i realizacja celów, które przewyższają te potrzeby. Tworzymy i wprowadzamy nowe technologie, nie ograniczając się tradycyjnym myśleniem. Koncentrujemy nasze wysiłki na obszarach technologii i usługach komunikacyjnych. Jesteśmy gotowi do podjęcia działalności w nowych branżach. Wspólnym celem naszej korporacji jest harmonijne połączenie ochrony środowiska naturalnego i wzrostu gospodarczego.

Wspieramy i tworzymy takie wartości, dzięki którym nasza firma cieszy się zaufaniem swoich klientów i jest w stosunku do społeczeństwa w pełni odpowiedzialna za swoje działania. Oferujemy szeroki wachlarz kompleksowych systemów z wykorzystaniem całej naszej wiedzy i technologii, aby zaspokoić specyficzne potrzeby. Naszym celem jest oferowanie kompletnych rozwiązań systemowych, które będą funkcjonalne w dłuższej perspektywie czasowej dla szerokiej grupy odbiorców i społeczeństwa jako całości.

Hitachi chce być katalizatorem zmian społecznych. Tak jak zmienia się społeczeństwo, tak zmienia się i Hitachi.

O "Inspiracji"

Słowo "inspiracja" pochodzi od łacińskiego czasownika "spirae", który oznacza "oddychać". Poza znaczeniem "oddech" i "zachęcać" ma też inne znaczenie związane z życiem, takie jak "podnieść na duchu" lub "wzmocnić".

"Kolejny"  

Po słowie "kolejny" nie ma już nic, ponieważ chcemy zainspirować naszych partnerów i wszystkich tych, którzy czytają nasze oficjalne oświadczenia do tego, by według własnego uznania dodali słowa takie jak "era", "społeczeństwo", "pomysł",  "produkt", "system" lub "rozwiązanie".

Jednym z naszych podstawowych celów jest doprowadzenie do tego, żeby w tworzenie tego hasła zaangażowali się też inni.

Więcej informacji:

www.hitachi.eu/


Editorial system WebEditorial - NETservis s.r.o. © 2018

     Mapa strony      RSS service      XML Sitemap