Polityka firmy

Firma ESA, wraz ze wszystkimi odpowiedzialnymi ludźmi na naszej planecie, jest świadoma konieczności dbania o środowisko naturalne z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że prawdopodobnie tak samo jak Państwo, chce zachować przyrodę i jej zasoby dla naszych dzieci i późniejszych pokoleń, co najmniej w takim stanie w jakim znamy je dziś. Podobnie jak ESA, również znaczna większość światowych i renomowanych firm kładzie nacisk na środowiskowe aspekty swej działalności. Dzięki wzajemnej współpracy takie firmy mogą rozszerzyć swoje zaangażowanie w ochronę przyrody również na dostawcę usług logistycznych i poprzez dalszą współpracę zmniejszać negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Z niniejszych powodów ESA spełniła warunki do uzyskania certyfikatu ISO 14001, a ponad to zdefiniowała własne zasady i cele środowiskowe.

Podstawą polityki środowiskowej realizowanej przez firmę ESA są trzy główne filary:

 • zapobieganie zmianom klimatycznym
 • zasoby odnawialne
 • ochrona ekosystemu

Dla potrzeb swojej działalności i funkcjonowania firma ESA w przedstawionym zakresie ustanowiła konkretne zachowania i cele. Należy do nich między innymi:

W zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym

 • Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w wyniku eksploatacji pojazdów poprzez zmniejszenie emisji CO2
 • Zmniejszanie emisji CO, CH + NOx + PM powstałych w wyniku eksploatacji pojazdów

W zakresie zasobów odnawialnych

 • Wzrost poziomu sortowania i recyklingu odpadów
 • Realizacja logistyki powtórnego zagospodarowania lub "reverse logistics"
 • Przebudowa części pojazdów dystrybucyjnych na napędzane sprężonym gazem ziemnym / całkowicie paliwami roślinnymi
 • Współpraca z dostawcami paliw i smarów przy testowaniu nowych dodatków obniżających zużycie paliw i smarów, wydzielanie spalin a co za tym idzie emisję CO2

W zakresie ochrony ekosystemu

 • Obniżenie zużycia energii elektrycznej
 • Udział w przywracaniu roślinności i ochronę małych zwierząt w regionach działalności firmy

Pozostałe działania w związku z ochroną przyrody

 • Używanie komunikacji EDI oraz faktur elektronicznych z partnerami
 • Połączenie transportu samochodami ciężarowymi z pozostałymi środkami transportu
 • Realizacja projektów optymalizacji w zakresie technologicznej obsługi zleceń z obniżonym zużyciem zasobów (energia elektryczna, paliwa i smary)

ESA z klientami, którzy są zainteresowani ochroną środowiska naturalnego i mają w tym zakresie zdefiniowane cele, jest gotowa zawrzeć umowę, która wspólnymi siłami i dzięki efektowi synergicznemu umożliwi dalsze pogłębianie zachowań przyjaznych dla środowiska. Przykładem takiej współpracy jest firma Danone.

Nie zaniedbujemy również pozostałych aspektów takich jak bezpieczeństwo pracy, relacje z dostawcami itd.

 

 
 


Editorial system WebEditorial - NETservis s.r.o. © 2019

     Mapa strony      RSS service      XML Sitemap