Bezpieczeństwo pracy

Zarząd Spółki ustala zasady, zgodnie z efektami swoich działań, produktów i usług w sprawie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony ich zdrowia.

Zarząd Spółki w pełni identyfikuje się z następującymi priorytetami i podstawowymi celami w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i zobowiązuje się do ich przestrzegania i realizowania:

  • Aby zapewnienić przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i standardów w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
  • Aby zidentyfikować zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa, w tym ich klasyfikację w zależności od wagi i prawdopodobieństwa. Aby przyjąć mierzenie w celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk, takich jak szkolenia, edukacja, wdrażanie najnowszych technologii i urządzeń bezpieczeństwa.
  • Aby regularnie oceniać realizację celów określonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy w firmie podczas posiedzeń Zarządu. Aby kontrolować wszelkie sugestie i wnioski, które mogą spowodować lub już spowodowały poważne obrażenia, pogorszenie stanu zdrowia, sytuacji nadzwyczajnych lub strat. Aby przyjąć środki zapobiegające nawrotom tej sytuacji na podstawie oceny wyników.
  • Aby dokładnie zbadać ewentualne urazy w miejscu pracy, wypadki kierowców i unikać sytuacji z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia szkody zdrowia.
  • Zwiększenie świadomości pracowników w zakresie ich wpływu na bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. Aby odpowiednio motywować wszystkich pracowników do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na wszystkich poziomach. Aby zwiększyć stały wzrost i weryfikację wiedzy pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.
  • Aby współpracować z naszymi partnerami, dostawcami i klientami w celu poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na wszystkich miejscach pracy.

Zasady polityki bezpieczeństwa i higieny pracy są wiążące dla wszystkich pracowników Spółki.


Editorial system WebEditorial - NETservis s.r.o. © 2019

     Mapa strony      RSS service      XML Sitemap