Polityka środowiskowa

Pracownicy ESA biorą odpowiedzialność za ochronę środowiska.

Nasze działania:

 • 80% floty ESA spełnia normy EURO 5 i wyższe (30% Euro 6)
 • Zmniejszamy liczbę "pustych km" (SAT-NAV)
 • Poprawiamy umiejętności naszych kierowców = zmniejszamy zużycie paliwa
 • Używamy pojazdów o dużej pojemności XXL i 30 ton w celu zmniejszenia obciążenia ekologicznego
 • Od 2010 roku używamy pojazdów z CNG
 • Używamy oświetlenia LED do pomieszczeń magazynowych - oszczędzając energię elektryczną
 • Konsekwentnie sortujemy odpady do recyklingu

Zarząd firmy ESA jest świadomy swojej odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego podczas realizacji działań biznesowych. W tym celu przyjęło następujące zasady polityki środowiskowej:

 • przestrzegać zarówno prawnych jak i innych wymogów związanych z ochroną środowiska naturalnego,  zachowaniem naturalnych źródeł i zapewnieniem bezpiecznego środowiska pracy,
 • utrzymywać, rozwijać i ciągle ulepszać system zarządzania środowiskowego, realizowany zgodnie z normą ČSN EN ISO 14001 i udokumentowany w Przewodniku zintegrowanego systemu zarządzania (IMS) i związanych z nim zarządzeniach organizacyjnych,
 • decydować o planach inwestycyjnych i ich realizacji biorąc pod uwagę środowisko naturalne,
 • zarządzać i szkolić pracowników by zachowywali się odpowiedzialnie względem środowiska naturalnego, by w pełni rozumieli, wspierali i promowali politykę środowiskową firmy,
 • stworzyć warunki do ekologicznych zachowań pracowników,
 • zarządzać pracą, serwisem pojazdów i magazynowaniem towarów tak, aby wypływ na środowisko naturalne był pod kontrolą i jak najmniejszy,
 • zapobiegać ryzyku i zanieczyszczeniom mogącym prowadzić do sytuacji nadzwyczajnych, których skutki mogłyby mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne, 
 • wykonywać regularnie zaplanowane prace konserwacyjne i minimalizować negatywny wpływ na środowisko związany z eksploatacją pojazdów, maszyn i urządzeń,
 • co roku ustalać cele środowiskowe by realizować niniejszą politykę - osiągnięcie założonych wartości docelowych kontrolować w ramach regularnego, corocznego przeglądu systemu zintegrowanego zarządzania,
 • wymagać od kontrahentów przestrzegania niniejszej polityki środowiskowej,
 • motywacja pracowników do oszczędzania zasobów - wody, energii elektrycznej, papieru drukarskiego,
 • przekazywać niniejszą politykę wszystkim pracownikom i prezentować ją w formie odpowiedniej dla społeczeństwa,
 • segregowanie odpadów we wszystkich miejscach pracy jest obowiązkiem.

 


Editorial system WebEditorial - NETservis s.r.o. © 2019

     Mapa strony      RSS service      XML Sitemap