Polityka współpracy z dostawcami

Nasza polityka współpracy z dostawcami odbywa się z przestrzeganiem następujących strategicznych zasad:

1.   Kładziemy nacisk i promujemy uczciwe praktyki biznesowe, otwartość i równe szanse w naszych relacjach z dostawcami obecnie i przyszłości.
2.   Promujemy pracę zespołową w odniesieniu do ciągłego wzrostu wartości zarówno dla nas jak i naszych partnerów.
3.   Zewnętrzni przewoźnicy, dostawcy, pracownicy produkcji i operacji, dostawcy systemów informatycznych oraz usług są dla nas strategiczni i dlatego zdecydowaliśmy się na budowanie z nimi partnerskich relacji.
4.   Oferujemy długoterminową współpracę naszym dostawcą, którzy wielokrotnie udowodnili swoje wysokie możliwości, aby sprostać naszym wymaganiom.
5.   Oceniamy działania dostawców na podstawie kryteriów jakościowych, rentowności, kosztów użytkowania, elastyczność reagowania, poszanowania prawa i standardów w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, rozwoju ich działalności w dziedzinie społecznej odpowiedzialności i przestrzegania norm prawnych w zakresie ochrony środowiska.
6.   Oczekujemy, że nasi dostawcy przyjmą wartości i zasady, które my staramy się egzekwować w naszej działalności.

Editorial system WebEditorial - NETservis s.r.o. © 2019

     Mapa strony      RSS service      XML Sitemap